REGLER OG VILKÅR FOR Ramón x Spotify Lyric Event

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP ELLER BETALING FOR Å DELTA I KONKURRANSEN

DU VIL HELLER IKKE KUNNE ØKE SJANSEN FOR Å VINNE VED Å KJØPE

  1. ARRANGØR: Universal Music Norway AS, Drammensveien 88B, 0271 Oslo,
   Universal Music er ansvarlig arrangør av konkurransen.
  2. DELTAGELSE: For å delta i konkurransenog fyll ut feltene «epost», «Fullt navn», «feil lyrics» (tre ord) og «Land». Konkurransen er åpen for deltagelse fra 16.01.22 kl 00.00 til 21.01.22 kl 12.00 . Ved å klikke “Delta”, og får opp «takk for at du deltok» er du offisielt deltager i konkurransen.Når du er akseptert som deltager i konkurransen, har du ikke mulighet til å endre de opplysninger du har gitt. Ved å melde deg på konkurransen, aksepterer du
   konkurransensregler og vilkår.Dersom din påmelding ikke inneholder de nødvendige opplysninger, eller påmeldinger på annen måte er i strid med regler og vilkår, er din påmelding ugyldig.Arrangøren forbeholder seg på et hvilket som helst grunnlag å kunne anse påmeldingen ugyldig. Arrangøren er ikke forpliktet til å oppgi grunnlaget for at påmeldingen ikke er gyldig.

   Det kan ikke være flere deltagere på samme epost.

   Det vil ikke bli gitt bekreftelse til deltagerne på at påmeldingen er mottatt.

  3. REGLER FOR DELTAGELSE: Påmeldingen må være mottatt innen 21.01.22 kl 12.00Aldersgrense for å delta er 18 år.Ansatte i Universal Music Norway AS eller andre selskaper i Universal Music-konsernet, eller disses nærstående, kan ikke delta i konkurransen.

   PREMIER: Det vil bli trukket 10 vinnere av de som har registret seg med navn, epost, Land og «svaret», samt fått opp «takk for at du deltok» siden. Hver vinner får ta med seg en venn. Denne personen må også være over 18 år.

   Verdi på premie: 600 NOK pr vinner.

   Premien er en gratiskonsert med Ramón i Oslo. Premien inkluderer ikke reise eller opphold til eller fra konsertsted.

   Premievinnerne blir kontaktet på epost.

  4. TREKNING: Trekning vil bli foretatt 21.01.22 kl 14.00. Trekningen vil bli foretatt på samme måte som offentlig godkjente lotterier.
  5. UNDERRETNING TIL VINNERNE: Underretning til vinnerne vil bli gitt til den oppgitte e-postadresse. Underretning vil bli gitt samme dag trekningen har funnet sted.Vinnerne må bekrefte at de har mottatt underretningen om at de har vunnet innen mandag 24.01.22 kl 12.00

   Arrangøren kan kreve at vinnerne dokumenterer at de er innehaver av den oppgitte e-postadresse. Dersom en vinner ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, har arrangøren anledning til å foreta en ny trekning, slik at en annen deltaker mottar den ledige premie.

  6. GENERELLE VILKÅR OG PERSONVERN: For øvrig gjelder Universal Music AS generelle vilkår og personvernerklæring. Vilkårene og personvernerklæringen ligger på Universal Music AS hjemmesider: www.universalmusic.no