REGLER OG VILKÅR FOR KONKURRANSE ODD NORDSTOGA KONSERT

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP ELLER BETALING FOR Å DELTA I KONKURRANSEN

DU VIL HELLER IKKE KUNNE ØKE SJANSEN FOR Å VINNE VED Å KJØPE

 1. ARRANGØR: Universal Music Norway AS, Drammensveien 88B, 0271 Oslo, Universal Music er ansvarlig arrangør av konkurransen
 2. DELTAGAELSE: For å delta i konkurransen, åpne linken og følg anvisningene på siden ved å fylle inn fornavn, etternavn, e-postadresse og land og klikke “Send”. Konkurransen er åpen for deltagelse fra 13.12.19 til 20.12.19 kl 12.00 . Ved å klikke “Send”, er du offisielt deltager i konkurransen.Når du er akseptert som deltager i konkurransen, har du ikke mulighet til å endre de opplysninger du har gitt. Ved å melde deg på konkurransen, aksepterer du konkurransensregler og vilkår.

  Dersom din påmelding ikke inneholder de nødvendige opplysninger, eller påmeldinger på annen måte er i strid med regler og vilkår, er din påmelding ugyldig.

  Arrangøren forbeholder seg på et hvilket som helst grunnlag å kunne anse påmeldingen ugyldig. Arrangøren er ikke forpliktet til å oppgi grunnlaget for at påmeldingen ikke er gyldig.

  Det kan ikke være flere deltagere på samme e-postadresse.

  Det vil ikke bli gitt bekreftelse til deltagerne på at påmeldingen er mottatt.

 3. REGLER FOR DELTAGELSE: Påmeldingen må være mottatt innen 20.12.19 kl 12.00Bare personer over 18 år har anledning til å delta i konkurransen. Deltagere må være bosatt i Norge.

  Ansatte i Universal Music Norway AS eller andre selskaper i Universal Music-konsernet, eller disses nærstående, kan ikke delta i konkurransen

  PREMIER: Det vil bli delt ut totalt 1 premier i konkurransen. Vinneren vil motta to billetter til Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester julekonsert i Folketeateret lørdag 21. desember.

  Premiens verdi er ca.: NOK 600. Premievinnerne må selv dekke eventuelle andre kostnader i forbindelse med konserten, som reiseutgifter, mat og drikke mv.

  Premievinnerne får premien tilsendt på mail.

 4. TREKNING: Trekning vil bli foretatt 20.12.19 kl 12.00. Trekningen vil bli foretatt på samme måte som offentlig godkjente lotterier.
 5. UNDERRETNING TIL VINNERNE: Underretning til vinnerne vil bli gitt til den oppgitte e-postadresse. Underretning vil bli gitt samme dag trekningen har funnet sted.Vinnerne må bekrefte at de har mottatt underretningen om at de har vunnet innen ett døgn etter at de har mottatt underretningen.

  Arrangøren kan kreve at vinnerne dokumenterer at de er innehaver av den oppgitte e-postadresse. Dersom en vinner ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, har arrangøren anledning til å foreta en ny trekning, slik at en annen deltaker mottar den ledige premie.

 6. GENERELLE VILKÅR OG PERSONVERN: For øvrig gjelder Universal Music AS generelle vilkår og personvernerklæring. Vilkårene og personvernerklæringen ligger på Universal Music AS hjemmesider: www.universalmusic.no