REGLER OG VILKÅR FOR DISNEY JULEMUSIKK

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP ELLER BETALING FOR Å DELTA I KONKURRANSEN

DU VIL HELLER IKKE KUNNE ØKE SJANSEN FOR Å VINNE VED Å KJØPE

  1. ARRANGØR: Universal Music Norway AS, Drammensveien 88B, 0271 Oslo,
    Universal Music er ansvarlig arrangør av konkurransen.

DELTAGELSE:  For å delta i konkurransen, klikk deg videre enten via Spotify eller uten Spotify, og fyll ut feltene «epost» og «Land». Konkurransen er åpen for deltagelse fra 14.12.21 til 03.01.22 23:59.
Ved å klikke “Delta”, og får opp «takk for at du deltok» er du offisielt deltager i konkurransen.

Når du er akseptert som deltager i konkurransen, har du ikke mulighet til å endre de opplysninger du har gitt. Ved å melde deg på konkurransen, aksepterer du

konkurransensregler og vilkår.

Dersom din påmelding ikke inneholder de nødvendige opplysninger, eller påmeldinger på annen måte er i strid med regler og vilkår, er din påmelding ugyldig.

Arrangøren forbeholder seg på et hvilket som helst grunnlag å kunne anse påmeldingen ugyldig. Arrangøren er ikke forpliktet til å oppgi grunnlaget for at påmeldingen ikke er gyldig.

Det kan ikke være flere deltagere på samme epost.

Det vil ikke bli gitt bekreftelse til deltagerne på at påmeldingen er mottatt.

  1. REGLER FOR DELTAGELSE: Påmeldingen må være mottatt innen 01.22: 23:59.

 Du må være over 18 år for å delta.

Ansatte i Universal Music Norway AS eller andre selskaper i Universal Music-konsernet, eller disses nærstående, kan ikke delta i konkurransen.

PREMIER:  Det vil bli trukket FEM tilfeldige vinnere av de som har registret seg. Vinnerne mottar hver sin pakke med assorterte Disney leker.

Premievinnerne blir kontaktet på epost.

Premiensverdi er på ca 200 NOK.

  1. TREKNING: Trekning vil bli foretatt 03.01.22 kl 23.59. Trekningen vil bli foretatt på samme måte som offentlig godkjente lotterier.
  2. UNDERRETNING TIL VINNERNE: Underretning til vinnerne vil bli gitt til den oppgitte e-postadresse. Underretning vil bli gitt 04.01.22.

Vinnerne må bekrefte at de har mottatt underretningen om at de har vunnet innen 48 timer etter at de har mottatt underretningen med adresssen sin slik at vi kan sende pakken med posten.

Arrangøren kan kreve at vinnerne dokumenterer at de er innehaver av den oppgitte e-postadresse. Dersom en vinner ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, har arrangøren anledning til å foreta en ny trekning, slik at en annen deltaker mottar den ledige premie.

 

  1. GENERELLE VILKÅR OG PERSONVERN: For øvrig gjelder Universal Music AS generelle vilkår og personvernerklæring. Vilkårene og personvernerklæringen ligger på Universal Music AS hjemmesider: universalmusic.no