REGLER OG VILKÅR FOR 8LANCO & CCA JONAS – DUNK

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP ELLER BETALING FOR Å DELTA I KONKURRANSEN

DU VIL HELLER IKKE KUNNE ØKE SJANSEN FOR Å VINNE VED Å KJØPE

 1. ARRANGØR: Universal Music Norway AS, Drammensveien 88B, 0271 Oslo,
  Universal Music er ansvarlig arrangør av konkurransen.
 2. DELTAGELSE: For å delta i konkurransen, klikk på «Presave» du godkjenner da at vi får tilgang til Spotify user ID, e-post, navn, brukernavn og lokasjon. Du kan også være med ved å fylle ut feltene «navn», «e-post», «alder» og «land». Konkurransen er åpen for deltagelse fra 24.05.20 til 27.05, 23:59 .

  Ved å klikke “Send”, og får opp «takk for at du deltok» er du offisielt deltager i konkurransen


  Når du er akseptert som deltager i konkurransen, har du ikke mulighet til å endre de opplysninger du har gitt. Ved å melde deg på konkurransen, aksepterer du konkurransensregler og vilkår.

  Dersom din påmelding ikke inneholder de nødvendige opplysninger, eller påmeldinger på annen måte er i strid med regler og vilkår, er din påmelding ugyldig.


  Arrangøren forbeholder seg på et hvilket som helst grunnlag å kunne anse påmeldingen ugyldig. Arrangøren er ikke forpliktet til å oppgi grunnlaget for at påmeldingen ikke er gyldig.

  Det kan ikke være flere deltagere på samme epost.

  Det vil ikke bli gitt bekreftelse til deltagerne på at påmeldingen er mottatt.

 3. REGLER FOR DELTAGELSE: 
  Påmeldingen må være mottatt innen 27.05,23:59.

  For å delta må du være 18 år eller ha godkjennelse fra foresatte.

  Ansatte i Universal Music Norway AS eller andre selskaper i Universal Music-konsernet, eller disses nærstående, kan ikke delta i konkurransen.

 4. PREMIER:
  Det vil bli trukket EN tilfeldige vinnere av de som har enten trykket på «presave» og gitt oss tilgang til data Spotify gir oss, ELLER, registret seg med navn, epost, alder og land, samt fått opp «takk for at du deltok» siden.
  Vinneren mottar et par Nike Dunk Low, BLACK AND WHITE.
  Premievinnerne blir kontaktet på epost.
  Premiensverdi er på ca 2000 NOK.
 5. TREKNING:
  Trekning vil bli foretatt 28.05.21 kl 21.00. Trekningen vil bli foretatt på samme måte som offentlig godkjente lotterier.
 6. UNDERRETNING TIL VINNER: Underretning til vinnerne vil bli gitt til den oppgitte e-postadresse. Underretning vil bli gitt samme dag trekningen har funnet sted. Hvis vinneren bor i Bergensområdet kan den leveres, hvis ikke blir den sendt i posten.Vinnerne må bekrefte at de har mottatt underretningen om at de har vunnet innen 48 timer etter at de har mottatt underretningen. Arrangøren kan kreve at vinnerne dokumenterer at de er innehaver av den oppgitte e-postadresse. Dersom en vinner ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, har arrangøren anledning til å foreta en ny trekning, slik at en annen deltaker mottar den ledige premie.