Akiko Suwanai, Philharmonia Orchestra, Charles Dutoit

Akiko Suwanai, Philharmonia Orchestra, Charles Dutoit

Poeme