Kirov Orchestra, St Petersburg, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Valery Gergiev

Kirov Orchestra, St Petersburg, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Valery Gergiev

Shostakovich: Symphony No.7 "Leningrad"