Teresa Teng

Teresa Teng

Deng Li Jun 15 Zhou Nian Ji Nian Ji Dan Yuan Ren Chang Jiu

Teresa Teng