Sheku Kanneh-Mason, Katherine Thomas, CBSO Cellos

Sheku Kanneh-Mason, Katherine Thomas, CBSO Cellos

Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux, R.125 - 13. The Swan (Arr. Cello, Harp & Ensemble)