Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, István Kertész

Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, István Kertész

Mozart: Piano Concertos Nos. 8 & 9; Rondo, K.386