John Coltrane

John Coltrane, Archie Shepp

New Thing At Newport

John ColtraneArchie Shepp