Karita Mattila, John Pritchard, Philharmonia Orchestra

Karita Mattila, John Pritchard, Philharmonia Orchestra

Opera Arias