Teresa Teng

Teresa Teng

Kyou, Kun Sairai Suisan Toei Aizou Tokuten

Teresa Teng