Larissa Shevchenko, Konstantin Pluzhnikov, Vassily Gerello

Larissa Shevchenko, Konstantin Pluzhnikov, Vassily Gerello

Prokofiev: Love for Three Oranges