Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Schubert: Piano Sonatas Nos. 9 & 16