Mitsuko Uchida, Orchestra of the Bavarian Radio, Kurt Sanderling

Mitsuko Uchida, Orchestra of the Bavarian Radio, Kurt Sanderling

Beethoven: Piano Concertos Nos. 1 & 2