Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Mozart: Piano Sonatas Nos. 2 - 5