Ann Monoyios, Katherine Fuge, Sara Mingardo

Ann Monoyios, Katherine Fuge, Sara Mingardo

Bach, J.S.: Christmas Cantatas BWV 63, 64, 121 & 133