Arthur Grumiaux, New Philharmonia Orchestra, Raymond Leppard

Arthur Grumiaux, New Philharmonia Orchestra, Raymond Leppard

Joseph Haydn: Violin Concertos in C & G; Michael Haydn: Violin Concerto in A