Teresa Teng

Teresa Teng

Zhong Guo Yu ( Quan Qu Ji )

Teresa Teng