Teresa Teng

Teresa Teng

Deng Li Jun 1982 Xiang Gang Yi Li Sha Bo Ti Yu Guan Yan Chang Hui

Teresa Teng