Gennadi Bezzubenkov, Marina Shaguch, Dmitri Hvorostovsky

Gennadi Bezzubenkov, Marina Shaguch, Dmitri Hvorostovsky

Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride