Teresa Teng

Teresa Teng

"Huai Nian Wu Nian" Teresa Teng Shi Shi Wu Zhou Nian Ji Nian Ji

Teresa Teng