Arthur Grumiaux, New Philharmonia Orchestra, Heinz Wallberg

Arthur Grumiaux, New Philharmonia Orchestra, Heinz Wallberg

Bruch: Violin Concerto No.1; Scottish Fantasia