Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken

Grovarbeid

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken