Renata Tebaldi, Gianni Poggi, Aldo Protti

Renata Tebaldi, Gianni Poggi, Aldo Protti

Verdi: La traviata (highlights)