Teresa Teng

Teresa Teng

Back To Black Bie Li De Yu Gan

Teresa Teng