Einar Steen-Nøkleberg, Bergen Philharmonic Orchestra, Karsten Andersen

Einar Steen-Nøkleberg, Bergen Philharmonic Orchestra, Karsten Andersen

Borgstrøm: Hamlet - The Thought