Kjell Aukrust

Kjell Aukrust, Trond Brænne

Solan, Ludvig og Gurin med reverompa

Kjell Aukrust