Teresa Teng

Teresa Teng

Ban Li Jin 88 Ji Pin Yin Se Xi Lie

Teresa Teng