Teresa Teng

Teresa Teng

BTB Dao Guo Zhi Qing Ge Di Wu Ji Ai Qing Geng Mei Li

Teresa Teng