Teresa Teng

Teresa Teng

Ban Li Jin 88 Jin Pin Yin Se Xi Lie - Teresa Teng Yan Chang Hui

Teresa Teng