Teresa Teng

Teresa Teng

BTB - Fu Jian Ming Qu Zhuan Ji

Teresa Teng