Teresa Teng

Teresa Teng

BTB - Ai Xaing Yi Shou Ge

Teresa Teng