Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli

Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli

Elgar: Enigma Variations