Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Schubert: Piano Sonatas Nos.15 & 18