Otis Spann

Otis Spann, Muddy Waters

Down To Earth: The Bluesway Recordings

Otis Spann