Mitsuko Uchida, Ton Koopman

Mitsuko Uchida, Ton Koopman

Mozart: Shorter Solo Piano Works