Teresa Teng

Teresa Teng

Ai Xiang Yi Shou Ge

Teresa Teng