Gidon Kremer

Gidon Kremer

Schnittke: Praeludium In Memoriam Dmitri Shostakovich / Shostakovich: Symphony No. 15