Gidon Kremer, Irena Grafenauer, Veronika Hagen

Gidon Kremer, Irena Grafenauer, Veronika Hagen

Weber: Piano Trio Op. 63; Piano Quartet Op. 8