The Duke Ellington Orchestra

The Duke Ellington Orchestra, Mercer Ellington

Continuum

The Duke Ellington Orchestra