Galina Vishnevskaya, Mstislav Rostropovich

Galina Vishnevskaya, Mstislav Rostropovich

Galina Vishnevskaya / Mstislav Rostropovich - Rachmaninov/Glinka: Songs