Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Chopin: Piano Sonatas Nos. 2 & 3