Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli

Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli

Puccini: Tosca